Chuyên gia giải pháp kiểm soát dòng chảy an toàn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường

CONVISTA trao hợp đồng cung cấp Van cho nhà máy điện chu trình hỗn hợp cho ANSALDO ENERGIA ở Ý

Đầu năm nay, vào ngày 15 tháng 1 năm 2020, CONVISTA đã chính thức được trao hợp đồng cung cấp van bi & van một chiều cho nhà máy điện chu trình hỗn hợp cho ANSALDO ENERGIA. Tất cả các van sẽ được thiết kế và sản xuất phù hợp với bảng dữ liệu của METANOIMPIANTI. Sự tham gia của CONVISTA vào dự án này không chỉ thể hiện sức mạnh của các giải pháp van công nghiệp toàn diện và kinh nghiệm dồi dào trong ngành điện của chúng tôi.


Thời gian đăng: 16-11-2020